archive-ht.com » HT » P » PROTECTA.HT

Total: 239

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Adminstrateurs
  www protecta ht images banner aic 1 jpg banner aic 4 jpg http www protecta ht images banner aic 4 jpg banner aic 5 jpg http www protecta ht images banner aic 5 jpg banner aic 3 jpg http www protecta ht images banner aic 3 jpg banner aic 8 jpg http protecta ht images banners banner aic 8 jpg banner aic 6 jpg http protecta ht images banners banner

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/fr/administrator (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • A propos de nous
  protecta ht images banners banner aic 6 jpg Connexion agents A propos de nous La marque Protecta est le fruit de plus de deux ans de Travail de conception d analyses suite aux différentes études effectuées auprès de la population de Port au Prince et de plusieurs villes de Province pour finalement aboutir à l implémentation du produit le 13 avril 2009 C est un produit d assurance Funéraire visant à couvrir une large couche de la population dont les ménages à faibles revenus Il prendra en charge les dépenses de funérailles des assurés en règle avec la compagnie à travers un réseau d entreprises funèbres affiliées couvrant une bonne partie du territoire national Ce produit d assurance sert d outil financier aux familles haïtiennes vivant en Haïti ou à l étranger et à réduire leur vulnérabilité face à certains risques Le but est d offrir un produit d assurance funéraire professionnel et viable tout en tenant compte des revenus du secteur ciblé Ce produit d assurance funéraire aidera des familles haïtiennes affligées par le deuil à répondre aux obligations et dépenses funéraires sans changer leur stabilité financière L assurance funéraire PROTECTA vise à toucher toutes les couches sociales de

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/a-propos-de-nous (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Kisa Protecta ye
  jpg banner aic 3 jpg http www protecta ht images banner aic 3 jpg banner aic 8 jpg http protecta ht images banners banner aic 8 jpg banner aic 6 jpg http protecta ht images banners banner aic 6 jpg Connexion agents Kisa Protecta ye Sa te pran AIC 2 lane pou li fè rechèch andedan tout peyi a travay ak fè analiz anvan li te ka vini sou mache ayisyen an ak yon kokennchenn pwodwi ki kapab reponn ak bezwen tout popilasyon an nèt Se konsa nan dat kite 13 Avril 2009 la AIC lanse Protecta AIC te devlope nouvo pwodwi sa a pou pèmèt yon ameliorasyon kalite lavi moun kap viv an Ayiti nan ede yo pote dènye chay antéman Nou ka konsidere Protecta tankou yon zouti an plis nan lavi moun nan Peyi a paske li kapab reponn ak bezwen tout moun kelkeswa moun ou ye a Protecta jwe yon bèl wòl nan lit kont lamizè sou tè Dayiti lè li retire anpil nan vilnerabilite fanmi kap fè fas ak ka lanmò Lè nou devlope patenarya djanm ak pi gwo ponp finèb na peyi Dayiti epi ak plisyè lòt gwo enstitisyon pou nou kapab fè distribisyon Protecta

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/pt/kisa-nou-ye (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • About us
  ht images banner aic 5 jpg banner aic 3 jpg http www protecta ht images banner aic 3 jpg banner aic 8 jpg http protecta ht images banners banner aic 8 jpg banner aic 6 jpg http protecta ht images banners banner aic 6 jpg Connexion agents About us After a two and a half year of research and data analysis gathered in different parts of the country as well as in Port au Prince Alternative Insurance Company S A once again launched a new innovative product for low income households in Haiti introduced on April 13th 2009 This new funeral micro insurance product was developed to help improve quality of life within the population by facilitating the risk transfer in case of death Protecta can be considered an added value to the Haitians in Haiti since it is distributed on a massive scale touching all segments of the population Protecta will certainly serve as a fighting tool in reducing vulnerability to risk Having developed a strong partnership with a reputable funeral network chosen by the population covering most major cities as well as a diversified distribution network Protecta will be capable to introduce and reveal the importance of this

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/en/about-us (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Aprann konnen AIC
  nou konpran ke li se yon antrepriz ki rantab anpil Nan lane 2006 2007 ak 2007 2008 dapre rapò DGI AIC se konpayi ki peye plis taks nan sektè asirans lan Konesans ak eksperyans AIC genyen nan domèn asirans la pèmèt li tanzantan entwodwi kèk nouvote sou mache local la Nou ka site Asirans sante ki adapte pou kiyantèl la asirans vi asirans pou kay asirans pou biznis asirans pou machinn asirans chantye pou lè wap bati mikwoasirans pou moun ki pa gen gwo mwayen ak asirans antèman AIC genyen gwo konpayi reasirans entènasyonal kap kore li ak bon jan teknoloji tou nèf ki pèmèt tout desizyon ekzekite rapid rapid Pou asire yon sèvis de kalite bay tout kliyan li yo sa mande yon staf ki byen fóme Pou sa AIC toujou sipòte ak ankadre pèsonèl li epi bayo opòtinite pou yo ale pran bon jan fòmasyon nan peyi etranje ki genyen pi gwo lekòl asirans Se sa ki fè se yon bann pwofesyonèl kalifye byen prepare ki fè pati ekip sa a AIC kontribye anpil nan lit kont la mizè nan peyi Dayiti lè li te vini ak pwogram Mikwoasirans Nan menm kad Mikwoasirans lan AIC make pwen yon lòt fwa ankò lè li vini ak yon lòt kalite asirans ki rele Protecta yon asirans finerè pou ede tout fanmi ki pa touche anpil kòb yo AIC jwe yon wòl enpòtan nan prevansyon ak depistaj maladi lè li voye malad yo nan rezo sant sante li a ki ba yo bon jan laswenyay AIC fè alyans ak plizyè enstitisyon nan peyi a tankou Banque Nationale de Crédit BNC Fondasyon Kole Zepòl Fonkoze ak Sogesol Pou premye fwa an Ayiti AIC ak patnè li BNC mete sou pye depi nan lane 2008 sa yo rele Bankasirans Kounyea pwodwi asirans yo

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/pt/kisa-nou-ye/aprann-konnen-aic (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Get to know your insurer
  Insurance Life Insurance Homeowners Insurance Commercial Fire Automobile Insurance Construction all risk Micro Insurance Funeral Insurance AIC s financial strength is secured by the world s most reputable reinsurance companies Since its foundation in 2001 AIC has developed a methodology based mainly financial security on a personalized and very high level of customer service In the ongoing effort to support and supervise its staff AIC offers to its resources the opportunity to attend training sessions in the most renowned insurance schools across the world AIC contributes greatly to poverty reduction through its Micro Insurance products Thus in partnership with Fondasyon Kole Zepòl Fonkoze and other microfinance partners AIC constently looks for opportunities to equip the vulnerable populations with risk mitigating tools that can help them cope with sudden chocks AIC also innovates once again with the launch of a new funeral insurance coverage PROTECTA www protecta ht It is an insurance product covering a large segment of the population particularly low income households With the idea to support the reconstruction of Haiti following the Janurary 12th 2010 earthquake AIC started offering since November 2010 its Construction all risk CAR policy that will help protect that wealth we are creating through reconstruction from the 1st dollar of investment With regards to low income populations AIC frequently organizes Health educational campaigns that help play an important role in prevention and intensive screening of diseases while guiding patients to health centers in its network that offer free care Over the years AIC has developed strategic alliances with strong institutions from the banking and micro finance industry including Banque Nationale de Credit BNC Foundation Kole Zepòl Fonkoze and more recently Sogesol After several months of negotiations and studies AIC in partnership with Banque Nationale de Credit BNC launched for the first time in Haiti

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/en/about-us/get-to-know-aic (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Alternative Management Solutions
  5 jpg banner aic 3 jpg http www protecta ht images banner aic 3 jpg banner aic 8 jpg http protecta ht images banners banner aic 8 jpg banner aic 6 jpg http protecta ht images banners banner aic 6 jpg Connexion agents Alternative Management Solutions Alternative Management Solutions AMS se reprezantan ofisyèl konpayi AIC ozetazini ki la pou li asire distrisyon pwodwi Protecta ak Pwogram yo rele SOUTNI FANMI

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/pt/kisa-nou-ye/ams (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Alternative Management Solutions
  aic 8 jpg http protecta ht images banners banner aic 8 jpg banner aic 6 jpg http protecta ht images banners banner aic 6 jpg Connexion agents Alternative Management Solutions Protecta International is distributed globally by its sole representative Alternative Management Solutions AMS located at 2650 NE 2nd Ave Suite A Miami Florida In order to guarantee the customers satisfaction and product comprehension many training sessions have been held throughout

  Original URL path: http://protecta.ht/index.php/en/about-us/ams (2016-02-15)
  Open archived version from archive •