archive-ht.com » HT » O » ORG.HT

Total: 128

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forum Citoyen
  Sistèm jidisyè Sistèm jidisyè ayisyen Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Dokiman Fowòm nan Dokiman Fowòm nan Dokiman ki sòti nan diferan atelye diskisyon yo apatid 2001 jiska 2006 7yèm FOWÒM 2006 Ak 6yèm Dokiman restitisyon 7yèm Fowòm nan ect Ki sa Fowòm nan ye Ki sa Fowòm nan ye Istorik Fowòm nan Objektif Fowòm nan Komite Koòdonatè Reyisit Difikilte Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda Sistèm jidisyè Dyagnostik Pledwaye Metodoloji nou Elaborasyon dyagnostik la konsiltasyon Atelye miltisektoryèl yo Atelye sektoryèl yo Elaborasyon dokiman pwopozisyon Fowòm nasyonal Dokiman restitisyon an Dokiman teknik lan Dokiman teknik lan Pou bay swit ak rezolisyon patisipan yo Komite Kòdonatè a ak èd Inite Teknik lan fè yon dokiman teknik pou chak tèm ki te trete Se yon dokiman ladan l gen yon analiz syantifik ki fèt ki tradwi an dwa rezolisyon ki adopte yo Dokiman teknik lan pa vize yon piblik ki laj li vize espesyalis nan kesyon an ak desidè yo Pour consulter nos documents pdf

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/dokiman_teknik.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  démocratique depuis 1986 et continue aujourd hui encore à dénoncer l impunité et les violations des libertés et des droits fondamentaux ainsi qu à exiger la réforme de l Etat et de la Justice car Démocratie et Justice sont liées En effet l Etat de droit démocratique est celui dans lequel les libertés et les droits fondamentaux de chacun sont effectivement garantis notamment par un Pouvoir Judiciaire impartial et indépendant Cependant malgré une demande de justice constante et en dépit des tentatives successives de réformer la justice depuis vingt ans les institutions nationales et internationales ont échoué faute de volonté politique ancrée dans la participation citoyenne La réforme de la justice demeure une priorité absolue récemment réaffirmée par le Gouvernement et le Parlement Réformer la justice est aussi un aspect essentiel du mandat des Nations Unies en Haïti PNUD MINUSTAH Au cours des 6 dernières années 20 000 citoyennes et citoyens de tous les secteurs sociaux membres de 2 000 organisations de la société au travers de plus de 300 ateliers dans tout le pays et de 7 Forums Nationaux ont exprimé leur volonté de participation et de réforme de la Justice et de l Etat et constituent le Forum Citoyen pour la Réforme de la Justice Comme principe même de réforme légitime rationnelle et efficace il est essentiel que les pouvoirs publics et la société civile s entendent sur les mécanismes de participation à l élaboration de la politique de justice à l occasion de la définition des objectifs de la nation dans le domaine de la justice lors de l établissement des procédés de l Etat les citoyens et les pouvoirs publics pour réaliser les objectifs de la nation lors de l élaboration de la loi pour fonder les objectifs et les procédés de la politique de justice

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/KonteksFowomEkstraodine.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Sistèm jidisyè ayisyen an
  Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda dyagnostik Pledwaye Sistèm jidisyè ayisyen an Òganizasyon jidisyè Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a Kòd Enstriksyon kriminèl Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun vèsyon PDF plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Koudapèl yo Gen senk 5 koudapèl Premye a nan Pòtoprens ak jiridiksyon sou tribinal premyè enstans ki nan Pòtoprens Ti Gwav Jakmèl ak Kwadèboukè Dezyèm koudapèl la nan Kap Ayisyen ak jiridiksyon sou tribinal premyè enstans ki nan Kap Ayisyen Fò Libète ak Gran rivyè di nò Twazyèm koudapèl la nan Ench ak jiridiksyon sou tribinal premyè enstans nan Ench ak Mibalè Katriyèm koudapèl la nan Gonayiv ak jiridiksyon sou tribinal premyè enstans nan Gonayiv Sen Mak ak Pòdepè Senkyèm koudapèl la nan Okay ak jiridisyon sou tribinal premyè enstans nan Okay Aken Jeremi ak Ansavo Koudapèl Pòtoprens gen ladan l yon 1 prezidan nèf 9 jij yon 1 komisè gouvènman kat 4 sibtiti yon 1 grefye an chèf senk 5 grefye twa 3 komi pakè ak sis 6 yisye odyansye Lòt koudapèl yo gen yon 1 prezidan kat

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/koudapel.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda dyagnostik Pledwaye Sistèm jidisyè ayisyen an Òganizasyon jidisyè Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a Kòd Enstriksyon kriminèl Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun vèsyon PDF plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Lakou kasasyon Lakou kasasyon se pi gwo tribinal peyi a Li gen syèj li nan Pòtoprens nan Palè jistis la Li konpoze ak yon 1 prezidan yon 1 vis prezidan ak dis 10 jij Anplis gen yon 1 grefye an chèf sèt 7 grefye twa 3 yisye odyansye sis 6 yisye eksplwatan ak de 2 daktilograf Pakè Lakou kasasyon konpoze ak yon 1 komisè gouvènman twa 3 sibtiti ak twa 3 komi Lakou a syeje an de 2 seksyon separe De 2 seksyon yo reyini nan odyans solanèl Yo reyini tou an Asanble nasyonal ou kòm Konsèy Siperyè Majistrati nan ka lalwa prevwa Dènye wòl sa a poko defini Nan konpetans òdinè li Lakou kasasyon gen konpetans pou l tande Pouvwa kont òdonans refere arè koudapèl yo ak tout jijman nan tout matyè

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/lakoukasasyon.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  trete entènasyonal Ayiti ratifye Tribinal de pè yo Gen nan peyi a 189 tribinal de pè k ap fonksyone Swivan Konstitisyon 29 mas 1987 la ak dekrè ane 1995 sou òganizasyon jidisyè a chak komin ta dwe gen pou pi piti yon tribinal ki gen yon jij yon jij sipleyan ak yon grefye Chaj jij de pè yo enpòtan ak varye yo nan zafè sivil ak penal Jij de pè egzèse tou fonksyon ekstrajidisyè Sou zafè sivil ak domèsyal Tribinal de pè yo gen konpetans pou tande an dènye resò plent moun plent mobilyè ki pa depase 25000 goud Yo gen konpetans men sèlman a chaj dapel ka ki konsènen depasman lizyè antrepriz ki komèt sou dlo pandan ane a konplent ak lòt aksyon poseswa konje demand pou met fen nan kontra sou kay ekpilsyon nan sa ki konsènen zafè lwaye demand pou valide oubyen anile oubyen men leve sezi Jij de pè a resevwa deliberasyon konsèy fanmi moun ki responsab yon minè ak sibroje titè kiratè ak abit Jij de pè a ka poze sele nan ka la lwa prevwa Li ka drese pwosè vèbal tou sou tout ka ki konsènen pèt avari machandiz ou sou tou ki fèt akòz fòs majè Tribinal de pè yo la tou pou fè konsilyasyon Sou zafè penal Nan zafè senp polis jij de pè a gen konpetans pou trete kontravansyon polis jij kòm tribinal polis Jij de pè yo ka bay pèn ak tabli nan menm jijman an sou demann restitisyon ak domaj enterè Gen apèl sou jijman polis nan tribinal koreksyonèl sòf si amann yo restitisyon yo ak lòt reparasyon sivil yo pa depase 50000 goud Sou zafè koreksyonèl ak kriminèl Jij de pè a se oksilyè gouvènman an anmèmtan li se ofisye polis jidisyè Li la pou resevwa plent sou

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/tribinaldepe.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  au Prince Haïti Ajennda dyagnostik Pledwaye Sistèm jidisyè ayisyen an Òganizasyon jidisyè Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a Kòd Enstriksyon kriminèl Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun vèsyon PDF plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Tribinal espesyal yo Gen lwa espesyal sou òganizasyon ak fonksyònman tribinal espesyal travay tribinal pou timoun yo ak tribinal teryen yo Tribinal teryen an Dekrè 30 jiyè 1986 la tabli tribinal sivil nan Gonayiv ak nan Sen Mak yon seksyon espesyal chaje pou l konnen kontestasyon ki konsènen tè ki depann de laplèn Latibonit Chak seksyon konpoze ak twa 3 jij ak de 2 sibtiti ak de 2 grefye Tribinal travay Lwa 3 sektanm 1979 enstitye nan Pòtoprens yon tribinal travay konpoze pou syèj la ak yon 1 prezidan yon twa 3 jij pakè a li menm gen yon 1 komisè gouvènman ak de 2 sibtiti Tribinal travay la ki gen syèj li nan Pòtoprens gen konpetans pou l konnen tout kontansye sou zafè Dwa travay Tribinal pou timoun Lwa 7 sektanm 1961 prevwa fòmasyon yon tribinal pou timoun nan jiridiksyon chak Koudapèl yo Nan aplikasyon lwa sa a dekrè 20 novanm 1961 kreye yon tribinal pou timoun nan Pòtoprens pou konnen deli ak krim minè ki gen sèz 16 an Nan tribinal pou timoun gen de 2 jij pou timoun ak yon 1 jij entriksyon ki se manm pakè ak tribinal sivil Pòtoprens moun sa yo se Ministè lajistis ki delege yo Lakou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif CSC CA Konstitisyon 29 mas 1987 kreye yon jiridiskyon finansyè administratif endepandant ki granmoun tèt li li gen konpetans pou l konnen litij ki enplike Leta ak Kolektivite teritoryal yo Administrasyon ak Fonksyonè Piblik ak Administre yo Kou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif CSA CA gen ladann Konsèy Kou a ak Lakou a Konsèy

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/tribinal_espesyal.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  nan ect Ki sa Fowòm nan ye Ki sa Fowòm nan ye Istorik Fowòm nan Objektif Fowòm nan Komite Koòdonatè Reyisit Difikilte Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda dyagnostik Pledwaye Sistèm jidisyè ayisyen an Òganizasyon jidisyè Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a Kòd Enstriksyon kriminèl Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun vèsyon PDF plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Kou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif CSC CA Konstitisyon 29 mas 1987 kreye yon jiridiskyon finansyè administratif endepandant ki granmoun tèt li li gen konpetans pou l konnen litij ki enplike Leta ak Kolektivite teritoryal yo Administrasyon ak Fonksyonè Piblik ak Administre yo Kou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif CSC CA gen ladann Konsèy lakou a ak Lakou a Konsèy Lakou a gen yon prezidan yon vis prezidan ak Konseyè Kantite manm Konsèy Lakou a pa ka depase dis 10 moun Lakou a gen ladan l yon 1 Chanm sou zafè finansyè yon chanm sou zafè administratif yon 1 editora ak yon 1 grefye Plis enfòmasyon sou Koudapèl yo Lakou kasasyon

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/cscca_cr.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /lekol_majistrati.php (2016-01-28)
 •