archive-ht.com » HT » O » ORG.HT

Total: 128

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forum Citoyen
  Forum Sistèm jidisyè Sistèm jidisyè ayisyen Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Metodoloji fowòm nan Metodoloji fowòm nan Preparasyon dyagnostik dokiman diskisyon Atelye miltisektoryèl yo ect Fowòm sitwayen an Preparasyon dyagnostik dokiman diskisyon pou atelye yo Dokiman Fowòm nan Dokiman Fowòm nan Dokiman ki sòti nan diferan atelye diskisyon yo apatid 2001 jiska 2006 7yèm FOWÒM 2006 Ak 6yèm Dokiman restitisyon 7yèm Fowòm nan ect Ki sa Fowòm nan ye Ki sa Fowòm nan ye Istorik Fowòm nan Objektif Fowòm nan Komite Koòdonatè Reyisit Difikilte Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Ajennda Sistèm jidisyè Dyagnostik Pledwaye Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH 1 Rue Pauléus Sanon Péguy Ville Pétion Ville Haïti Tel 509 4378 2056 Observatoire Haïtien de la Justice OHJ 16 Bis 2e imp Lavaud Port au Prince Haïti Tél 509 3613 5945 509 3870 1825 Adrès entènèt ohjustice hotmail fr Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH 1 Rue Pauléus Sanon Péguy Ville Pétion Ville Haïti Tél 509 4378 2056 Adrès entènèt cedh cedh haiti org Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè JILAP 35 Rue Carlstroem Port au Prince Haïti Tél 509 3912

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/kontak.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  Fowòm nan Komite Koòdonatè Reyisit Difikilte Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Sistèm jidisyè Dyagnostik Pledwaye Ajennda nou 16 11 et 17 11 2006 Fowòm Sitwayen Ekstraòdinè sou tèm Patisipasyon sitwayèn nan elaborasyon nòm ak politik nasyon an nan zafè jistis Pou ki

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/ajennda.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  Metodoloji fowòm nan Preparasyon dyagnostik dokiman diskisyon Atelye miltisektoryèl yo ect Fowòm sitwayen an Preparasyon dyagnostik dokiman diskisyon pou atelye yo Dokiman Fowòm nan Dokiman Fowòm nan Dokiman ki sòti nan diferan atelye diskisyon yo apatid 2001 jiska 2006 7yèm FOWÒM 2006 Ak 6yèm Dokiman restitisyon 7yèm Fowòm nan ect Ki sa Fowòm nan ye Ki sa Fowòm nan ye Istorik Fowòm nan Objektif Fowòm nan Komite Koòdonatè Reyisit Difikilte Patnè nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda dyagnostik Pledwaye Sistèm jidisyè ayisyen an Òganizasyon jidisyè Tèks referans Konsititisyon Repiblik ayiti a Kòd Enstriksyon kriminèl Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun vèsyon PDF plis tèks referans Konvansyon ak trete entènasyonal Ayiti ratifye Òganizasyon jidisyè Òganizasyon aprarèy jidisyè a ak administrasyon jistis la pran nesans nan Konstitisyon mas 1987 la dekrè prezidansyèl 25 daou 1995 ki modifye lwa 18 sektanm 1985 sou òganizasyon jidisyè lwa 8 me 1998 sou refòm jidisyè a Plis enfòmasyon sou Koudapèl yo Lakou kasasyon Tribinal de pè yo Tribinal espesyal yo Lakou Sipèryè Kont ak Kontansye Administratif CSC CA Kò jidisyè

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/sistem.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  nou yo Pèspektiv Albòm Foto Kontakte nou Kontakte nou Syèj sosyal Fowòm nan Lokal Sant Ekimenik pou Dwa Moun CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Ajennda Sistèm jidisyè Pledwaye Dokiman Fowòm nan Dokiman ki sòti nan diferan atelye diskisyon yo apatid 2001 jiska 2006 Lèt kominike ak kòmantè Pak sosyete sivil la pou Refòm lajistis Dokiman ki sòti nan diferan atelye diskisyon yo Nan travay li Fowòm Sitwayen pou Refòm Lajistis pwodwi plizyè tip dokiman pa egzanp avan yon fowòm li pibliye yon dokiman pwopozisyon aprè fowòm nan li pibliye yon dokiman teknik ke inite teknik Fowòm nan prepare Ou ka konsilte tout dokiman nou yo sou sit la menm men w ap bezwen Acrobat Reader se yon pwogram gratis ou jwenn sou Entènèt 7yèm FOWÒM 2006 Ak 6yèm Patisipasyon sitwayen nan mete kanpe nôm ak politik jistis nan zafè jistis Dokiman restitisyon 7yèm Fowòm nan Chimen pou n bati yon èd jiridik efikas kote respekte diyite moun 6zyèm FOWÒM 2005 Dokiman restitisyon 6zyèm Fowòm nan Chimen pou n bati yon ankèt efikas kote yo respekte diyite moun Dokiman diskisyon sizyèm Fowòm nan Ankèt yo pa janm abouti 5yèm FOWÒM 2004 Dokiman pou

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/dokiman.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  pou sèvis piblik Lajistis yo vin pre sitwayen yo pou garanti sekirite jiridik ak jidisyè yo Anmenm tan nou te poze kesyon tou sou patisipasyon sitwayen an lè yo fè lwa ak regjwèt nan peyi a Fowòm nan te pibliye yon Pak sosyete sivil la pou refòm lajistis pou n te ka asosye òganizasyon yo pi plis nan travay Fowòm nan Sentèz Fowòm ki ranmase tout travay ki fèt la te fèt nan lokazyon yon dènye Fowòm nasyonal Out 2009 Fowòm nan pibliye Pou yon jistis total kapital pwopozisyon sitwayen ak sitwayèn yo yon politik sekirite jiridik ak piblik nan lokazyon premye bilan travay li 2001 2009 Dokiman sa a te enprime sou 500 kopi nan de lang epi 8 300 nan lang kreyòl Fowòm Sitwayen pou Refòm Lajistis la nan sousi li genyen pou mete kanpe yon jistis ki granmoun tèt li jan sa tabli kòm aks travay pou lane 2012 la ki pote non Endepandans pouvwa jidisyè a pou n lite kont enpinite ak kòripsyon li mande pou 1 Mete kanpe kolektivite teritoryal yo paske se yo ki nonmen kandida jij yo Pou sa kapab f è t nou mande Vini ak nouvo lwa sou fason Asanble yo dwe òganize ak fason yo fonksyone sitou nan sa ki gade lajistis pou asire tout kouch nan popilasyon an patisipe Reyalize bon jan eleksyon endirèk pou asanble minisipal ak asanble depatmantal yo Kandida yo dwe reponn ak kritè legal ki tabli pou sa pou asire n se konpetans ak onètete ki gide n pou yo pa kite politik gouvènman an enfliyanse yo Asanble lokal yo ak palman an dwe respekte kritè yo lè yo fè pwopozisyon kandida jij yo bay egzektif la Kolektivite teritoryal yo sitou Asanble yo dwe mele yo dwe patisipe lè yo nonmen Komisè Gouvènman yo nou mande pou yo rele pito Komisè Repiblik yo paske komisè sa a li ka reprezante e Leta e sosyete sivil la Komisè Repiblik yo dwe genyen yon manda tankou jij tribinal sivil tribinal dapèl lakou kasasyon Yo pa dwe revoke yo nenpòt kilè Bay jij depè yo yon nouvo misyon wòl yo se fè konsilyasyon medyasyon abitray Li pa dwe jwe wòl ofisye polis ni ankèt Menm jan ak jij tribinal sivil kou dapèl ak lakou kasasyon li dwe gen yon manda tou Yo pa dwe revoke l nenpòt kilè Wòl polis jidisyè ak ankèt se pou lapolis nasyonal d Ayiti a PNH Nan sans sa a nou mande pou yo ajoute yon jij libète ki pou veye legalite arestasyon yo Se CSPJ ki dwe fikse kondisyon kijan pou yon moun vin jij epi pou asanble yo kapab fè evalyasyon pou renouvèlman manda jij yo ak Komisè Repiblik yo Oganizasyon sitwayen yo dwe patisipe nan elaborasyon lwa sou lajistis yo Fowòm sitwayen an mande pou amande Dekrè 22 dawou 1995 sou òganizasyon sistèm jidisyè a Dekrè 22 janvye 2006 sou reòganizasyon Ministè Lajistis Lwa ki kreye Lekòl pou jij yo EMA Lwa ki bay Estati jij yo Lwa ki kreye

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/pledwaye.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • commission
  national et des dà là guàs diocà sains En Haà ti la Commission Justice et Paix est reprà sentà e à travers le pays dans plus de 200 paroisses et dans les 9 diocà ses Elle forme donc un rà seau bien implantà dans le milieu Elle dispose d un secrà tariat national permanent La priorità de la Commission est la dà fense de la dignità humaine donc le

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/commission.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  ses expériences entre 2001 et 2005 met en œuvre de nouvelles pratiques qui participent à la construction de la gouvernance démocratique et de l Etat de droit dans le domaine de la justice De plus il développe une vision démocratique de la justice et formule des propositions de réforme C est ainsi que le Forum Citoyen a réussi à Ouvrir un dialogue national thématique Dialogue intra sectoriel multisectoriel décentralisé national autour de questions de réforme de justice Appropriation par la citoyenne et le citoyen et utilisation de la liberté de pensée et d expression en vue de la construction d une vision partagée sur l Etat et la justice Les Chiffres font apparaître une participation croissante 5 e forum 5000 personnes et surtout une volonté de participation Prise de conscience par de larges secteurs de la société civile du caractère systémique des violations des droits humains lié à l asservissement du Pouvoir judiciaire à l Exécutif Développement d outils d expertise d analyse et de propositions Construction d un consensus sur des propositions de réforme Propositions depuis le 5 e Forum 2004 approfondies dans les documents techniques Expertise au service de la société civile élaboration et diffusion d une littérature

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/reussites.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive

 • Forum Citoyen
  extraordinaire Document de discussion ect contactez nous Contact Siège social du Forum citoyen Local du Centre Œcuménique des Droits Humains CEDH Tél 509 245 4106 4 rue des Marguerites Port au Prince Haïti Agenda Du Forum Systeme Judiciaire Diagnostic Plaidoyer Connaître le Forum Historique Comité Coordonnateur Réussites Contraintes Perspectives Partenaires Le Forum en chiffres Album Photos Contraintes Entre 2001 et 2004 le Forum Citoyen a développé très peu de relations

  Original URL path: http://www.forumcitoyen.org.ht/echecs.php (2016-01-28)
  Open archived version from archive •